Vol trots kondigen wij een nieuwe samenwerking aan! Ditmaal: Duursport.nl.

Duursport.nl is de grootste online specialist op het gebied van sportvoeding in de Benelux. Zij werken enkel met professionals en gaan samenwerkingen aan wanneer een merk bij het verhaal achter Duursport past. Deze webshop is ontstaan uit de jarenlange ervaring die ze hebben opgedaan op het gebied van sportvoeding voor Duursporters en krachtsporters.

Duursport is er niet alleen voor wedstrijdsporters en topteams, maar is ook relevant voor de hobbysporters. Sinds kort werken Duursport.nl en NatuSport samen aan een doel: sporters voorzien van de juiste supplementen! Tip: Houd de website van zowel Duurtsport als NatuSport in de gaten. Op korte termijn zullen hier leuke acties plaats gaan vinden!

Kijk voor meer informatie en het hele assortiment op www.duursport.nl.